Hüküm ve Koşullar

Martin Engineering Şirketi (“Martin Engineering”), Web sitemiz üzerinden size ürünlerimizle ilgili ve diğer konular hakkında birçok içerik ve bilgi sunmaktadır. Bu Web sitesini kullanarak, siz ("siz" veya "kullanıcı(lar)" anlamına gelir) aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul ettiğinizi ve bunlara uyacağınızı onaylamış sayılırsınız. Bu İnternet Sitesini kullananlar (bundan böyle “siz” veya “kullanıcı(lar)” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen kullanım şartları ve koşullarına uymayı kabul etmiş olur.

Telif Haklarının ve Ticari Markaların Sahipliği/Kullanım Kısıtlamaları

Web sitemiz üzerinde veya yoluyla sağlanan bilgiler, içerik, resimler, yazılar, ses kayıtları, düzenler, özellikler, hizmetler ve diğer öğeler ("Web Sitesi Fikri Mülkiyeti ve Hizmetleri"), yalnızca Martin Engineering'e ve/veya üçüncü şahıslara aittir ve telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Martin Engineering'in önceden yazılı izni olmaksızın, ki bu izin yalnızca bizim takdirimize bağlı olarak verilir, kullanıcılar, ticari veya umumi amaçlar ve/veya Martin Engineering tarafından açıkça belirtilen ve teklif edilen amaçlar dışında, Web Sitesi Fikri Mülkiyeti ve Hizmetlerinin hiçbirini değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, yayımlayamaz, satamaz, lisansını alamaz, ilgili çalışmalar yapmada kullanamaz.

Bu İnternet Sitesindeki basın bültenlerini, tanıtım materyalini ve talimat bilgilerini indirebilir ve bilgilendirme, ticari olmayan kullanım veya yalnızca Martin Engineering ürün veya hizmetlerinin satışı ve sunumuna ilişkin olarak ticari amaçla kullanabilirsiniz; bu hüküm aşağıdaki koşullara tabidir: (1) materyalde ilgili telif hakkı bildiriminin bulunması (örn., (c) Martin Engineering Company 2006); (2) Martin Engineering ile imzalanan yazılı politikalarda izin verilenlerin dışında veya Martin Engineering’in açık yazılı izni olmaksızın materyalde herhangi bir değişiklik yapılmaması; ve (3) materyalin herhangi bir ağ bilgisayarı veya İnternet Sitesinde kamuya açık şekilde paylaşılmaması ya da herhangi bir ortamda kamuya açık şekilde yayınlanmaması.

Ek olarak, kullanıcılar, Martin Engineering ile yapılan sözleşmede aksi belirtilerek izin verilmediği sürece, Marting Engineering'e ait ticari markaları, logoları ve hizmet işaretlerini ("İşaretler"), İnternet ağı üzerinde diğer sayfalardaki veya sitelerdeki "sıcak bağlantılar" dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Martin Engineering'den veya İşaretin sahibi olan üçüncü şahsın tamamen kendi takdiri dahilinde açık yazılı izin almaksızın hiçbir amaç için kullanamaz. Web Sitesi Fikri Mülkiyeti ve Hizmetlerin mülkiyeti, kullanımı veya ihlali konusundaki soru veya sorunlarınızı, Web Sitesi Yöneticisine webmaster@martin-eng.comadresinden iletebilirsiniz.

İletişim

Bu Web sitesine sağlanan tüm bilgilerin, münhasır olarak Martin Engineering'e ait olduğunu ve öyle kalacağını ve Martin Engineering tarafında, ticari veya aksi herhangi bir amaçla, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilmeyecektir, fakat her daim Martin Engineering'in Gizlilik Politikası uyarınca ele alınacaktır.

Feragat Beyanı; Garanti Verilmemesi

İnternet Sitesi Fikri Mülkiyeti ve Hizmetleri, güvenilir ve doğru olduğu kabul edilen kaynaklardan alınmakta ve sağlanmaktadır. Martin Engineering açıkça ya da dolaylı olarak İnternet Sitesi Fikri Mülkiyeti ve Hizmetlerinin güvenilirliği, doğruluğu, zamanında sunulması veya bütünlüğüne dair ya da bunların ihlal teşkil etmeyeceği, suiistimal edilmeyeceği ve kesintiye uğramayacağı yönünde bir teminat veya garanti vermez ve ister ilgili hizmet veya bilgilerin kaynağından, ister Martin Engineering’ten kaynaklı olsun, bunlarda görülebilecek herhangi bir hata veya eksiklikten dolayı sorumlu tutulamaz. İnternet Sitesi içeriğinde yanlışlar veya yazım hataları bulunabilir. Martin Engineering, internet sitesinin hatasız olarak faaliyet göstereceği veya sitenin ve sunucusunun bilgisayar virüsü ya da başka zararlı nesneler barındırmadığını garanti etmez. İnternet Sitesi Fikri Mülkiyeti ve Hizmetleri ve İnternet Sitesi üzerinden erişilebilen, her türlü görüş dahil olmak üzere, ilgili tüm somut ve diğer bilgiler, herhangi bir garanti olmaksızın ve yukarıdakilerin genelliğine halel getirmeksizin “OLDUĞU ŞEKİLDE, MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” temelinde sunulmaktadır; HER TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ, İHLAL TEŞKİL ETMEME VE MÜDAHALE OLMAMA HUSUSUNDA BİLHASSA GARANTİ VERİLMEZ. MARTIN ENGINEERING, İNTERNET SİTESİ FİKRİ MÜLKİYETİ VE HİZMETLERİNİN (SOMUT BİLGİLER DAHİL, FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, HERHANGİ BİR KAR KAYBI VEYA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, BAĞIL, TELAFİ EDİCİ, CEZAİ VEYA EMSALİ ZARAR(LAR) DAHİL FAKAT BUNLARLA KISITLI OLMAYAN, HERHANGİ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Ayrıca herhangi bir kısıtlama teşkil etmeksizin, Martin Engineering'den yazılı veya sözlü olarak ya da bu İnternet Sitesinde veya Site üzerinden elde ettiğiniz hiçbir tavsiye veya bilgi, açıkça ya da dolaylı olarak herhangi bir garanti teşkil etmeyecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yukarıdakilere ek olarak Kullanıcı, aşağıdakilerden kaynaklı doğrudan, dolaylı, arızi, özel, bağıl, telafi edici, cezai veya emsali zararlardan (bu zarar ihtimali hususunda önceden bilgilendirilmiş olsak dahi) Martin Engineering’in sorumlu tutulmayacağını açıkça anlamış ve kabul etmiştir: (i) İnternet Sitesini kullanma veya kullanamama; (ii) İnternet Sitesine ilişkin diğer tüm hususlar. Ayrıca Kullanıcı, İnternet Sitesinde verilen ürün bilgilerinin genel bilgiler olduğunu ve özel kullanım ve durumlar için geçerli olmadığını ve uygun ürün seçimi, kurulumu ve bakımı hususunda Martin Engineering veya Martin Engineering’in distribütörleri ile iletişime geçmesi gerektiğini kabul eder. Kullanıcının bu İnternet Sitesinden veya Şart ve Koşullarından ya da Gizlilik Politikasından memnun olmaması halinde, yegane ve münhasır çözüm yolu, İnternet Sitesini kullanmaktan vazgeçmesidir. Bazı devletlerde dolaylı garantilerden feragat veya belirli türdeki zararların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin verilmemekte olup, buradaki hükümler sizin için geçerli olmayabilir. Bu sorumluluk sınırlamasının herhangi bir bölümünün herhangi bir nedenle geçersiz veya yürütülemez olduğunun belirlenmesi halinde, Martin Engineering ve iştiraklerinin toplam yükümlülüğü yüz doları (100$) aşmayacaktır.

Tazminat

Kullanıcı, İnternet Sitesine veya aşağıda belirtildiği üzere İnternet Sitesine veya İnternet Sitesinden başka adreslere verilen bağlantılara erişmesi ve/veya kullanmasından kaynaklanan her türlü talep, yükümlülük, zarar, ziyan veya masrafa (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil) karşı Martin Engineering’i ve onun görevlilerini, yöneticilerini ve diğer çalışanlarını ve temsilcilerini tazmin edeceğini, koruyacağını ve zarar görmemesini sağlayacağını kabul eder.

Bağlantı/Reklam

Hiper metin veya başka bilgisayar bağlantıları üzerinden, Martin Engineering ile ilişkili olmayan veya tarafımızdan sağlanmayan, Dünya Çapında Ağ üzerindeki üçüncü taraf sitelerine erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerinin bağlantıları, söz konusu üçüncü taraflar ile ortaklık, ilişki veya işbirliği anlamına gelmemekte olup, Martin Engineering, bağlantılar ister Martin Engineering ister üçüncü bir tarafça verilmiş olsun, bu sitelerdeki içerikten ötürü sorumlu tutulamaz. İnternet Sitemizde bağlantısı bulunan herhangi bir Sitede sunulan içeriğin veya ürün ve hizmetlerin doğruluğu, zamanında verilmesi, ticari elverişliliği, uygunluğu veya kullanışlılığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti verilmez; buna, bu Sitelerde Martin Engineering’e ilişkin sunulan bilgiler de dahildir. Başka İnternet Sitelerine erişim sağlamak suretiyle, herhangi bir İnternet Sitesinin sponsoru konumundaki kuruluşların ürün ve hizmetlerini onaylamış olmayız.

Açık yazılı iznimiz olmaksızın Martin Engineering web sitesine veya web sitemiz üzerindeki içeriğe bağlantı vermek yasaktır. Bu izin yalnızca bizim uygun görmemiz durumunda verilecektir. Bu tür taleplerinizi lütfen webmaster@martin-eng.comadresine e-posta göndererek Web Sitesi yöneticimize bildirin. İzin verilmesi durumunda, bu kısıtlı izin, Martin Engineering'e ait içeriğin, sponsorlarımız veya bağlı şirketlerimizle ilgili yanlış izlenimlere veya karışıklığa sebep olabilecek faaliyetlerde herhangi bir şekilde kullanılamaz.

İnternet Sitesinin Güvenliği

Kullanıcıların İnternet Sitemizin güvenliğini ihlal etmesi veya ihlal etmeye teşebbüs etmesi yasak olup, buna kısıtlama olmaksızın aşağıdakiler dahildir: (a) görüntülemeniz için amaçlanmamış verilere erişmek veya erişim izninizin bulunmadığı bir sunucuya giriş yapma (b) bir sistem veya ağı yoklamak, taramak veya açıklarını sınamak veya yetkisiz şekilde güvenlik veya doğrulama tedbirlerini ihlal etmek veya (c) herhangi bir kullanıcıya, hosta veya ağa sunulan hizmete müdahale etmeye teşebbüs etmek. Sistem veya ağ güvenliğinin ihlali, medeni veya cezai yükümlülükler getirebilir. Martin Engineering, bu tür ihlalleri içerebilecek durumları soruşturacak olup, bu ihlallere müdahil olan kullanıcıların takibatında emniyet yetkililerini dahil edebilir veya bunlarla işbirliği yapabilir.

Hüküm ve Koşullarla İlgili Yaptırım

Martin Engineering, sunulan içeriğin her konumda geçerli veya kullanıma uygun olduğunu garanti etmez. Bu şart ve koşullar, yasalar çatışması ilkelerine halel gelmeksizin, uluslararası hukuk gereğince Amerika Birleşik Devletleri, Illinois Eyaleti kanunları çerçevesinde yürütülür ve yorumlanır. Bu Anlaşma, yasalar çatışması ilkesine halel gelmeksizin, Illinois Eyaleti kanunları çerçevesinde yürütülür ve yorumlanır. Kullanıcı, Illinois Eyaletindeki eyalet ve federal mahkemelerin bireysel ve münhasır yargı yetkisini kabul eder. Bu şartlara ilişkin her türlü yasal işlemlerinizde, bu işlemleri Illinois Eyaleti, Cook İlçesinde bulunan eyalet ve federal mahkemelerine başvuracağınızı kabul edersiniz. Bu şart ve koşulların herhangi bir bölümünün kanuna aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, söz konusu bölüm bölünebilir sayılacak ve kalan hükümlerin geçerliliğine veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Başlıkla yalnızca referans amaçlı olup, hiçbir şekilde ilgili bölümlerin kapsamını veya bağlamını tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz veya açıklamaz. Kullanıcı veya başka kişilerin ihlaline ilişkin olarak herhangi bir işlem başlatmamamız, müteakip veya benzeri ihlallere karşı işlemde bulunma hakkımızdan feragat anlamına gelmez. Bu Anlaşma, konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşma ve uzlaşmanın tamamını belirler.

Tadil ve Değişiklikler

Martin Engineering, bu İnternet Sitesindeki bilgi, hizmet ve/veya içeriği herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. . İnternet Sitemizde bulunan bilgi ve materyaller ile söz konusu bilgi ve materyallere erişim ve kullanım şartları ve koşulları herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Kullanıcıların, değişiklikleri görmek için bu şartları düzenli olarak kontrol etmelerini öneririz. Bu şartlara İnternet Sitesinin en alt kısmındaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. Şartlarda değişiklik yaptıktan sonra bu İnternet sitesini kullanmanız durumunda , şartların değiştirilmiş halini kabul etmiş olursunuz. Martin Engineering, İnternet Sitesinin her türlü kullanımını izleme hakkını saklı tutar.

Martin Engineering İletişim

İnternet sitemizle ilgili ayrıntılı bilgi ve sorun bildirimi için İnternet Sitesi Yöneticimizle iletişime geçin.

Bizi Bugün Arayın +90 216 499 34 91