Gizlilik Politikası

Gizliliğinizin korunması Martin Engineering olarak bizim için son derece önemli bulunmaktadır. Kişisel verilerinize gizli olarak muamele etmekteyiz ve bu konuda yasal veri koruma yönetmelikleri ve işbu Gizlilik Politikası doğrultusunda hareket etmekteyiz. Aşağıdaki bilgiler internet sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman kişisel verilerinize ne olduğunun basit bir genel görünümünü temin etmektedir.

Bu durumda kişisel veriler, sizin isminiz veya e-posta adresiniz gibi, tanımlanan veya tanımlanabilir bulunan bir gerçek kişi ile ilgili bulunan herhangi bir bilgi anlamına gelmektedir.

A.        Veri Sorumlusu:

İnternet sitesinde verilerin işlenmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ilgili maddeleri doğrultusunda, veri sorumlusu aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır:

Martin Engineering Ltd. Şti.
İmes Sanayi Sitesi B Blok 205 Sok. No.6
34775, Ümraniye, İstanbul, Türkiye

Telefon Numarası: +90 216 499 34 91
E-posta adresi: info@martin-eng.com.tr

Yasal Temsilci: Ilker Tan

dpo@martin-eng.com.tr e-posta adresi üzerinden veri koruma görevlimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

İşbu Gizlilik Politikası bizim işletmekte olduğumuz internet sitesi (bundan böyle “internet sitesi” veya “internet sitemiz” olarak anılacaktır) ve ayrıca şirketimizden reklamcılık ve iletişim ile bağlantılı olarak aşağıda belirtilen Madde B.6 altında açıklanmakta olan diğer işleme faaliyetlerimiz için geçerli bulunmakta ve uygulanmaktadır. Gizlilik Politikamız internet sitemizden erişilebilir bulunan diğer sağlayıcıların temin ettiği herhangi bir teklif (“üçüncü taraf teklifleri” olarak anılacaktır) için ise geçerli bulunmamakta ve uygulanmamaktadır. Üçüncü taraf teklifleri söz konusu olduğunda, bizler ayrıca KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi amacıyla veri sorumlusu olarak da görev yapmaktayız.


B. Veri İşlemenin Niteliği ve Kapsamı:

1.         Sunucu kayıt dosyaları:

İnternet sitemizi kullandığınız zaman, tarayıcınızın bize otomatik olarak gönderdiği ve sunucu kayıt dosyalarında otomatik olarak saklanmakta olan aşağıda belirtilen bilgiler kullanılmaktadır:

  • Tarayıcı tipi ve tarayıcı versiyonu
  • Kullanılan İşletim sistemi
  • Yönlendiren URL (internet sitemizi ziyaret ettiğiniz URL adresi)
  • İnternet sitesine erişmekte olan bilgisayarın internet sunucu adı
  • Sunucu talebinizin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer kaynaklardan alınan veriler ile birleştirilmemektedir.

IP adresi bir kişisel veri olabilir, zira belirli koşullar altında ilgili internet hizmet sağlayıcınızdan alınan bilgileri elde etmek suretiyle internete bağlanan kişiyi tanımlamak mümkün bulunmaktadır.

Veriler yalnızca istatistik maksatları için ve internet sitemizi optimize etmek üzere kullanılmaktadır. İnternet sitesini size uygun şekilde sağlayabilmemiz için, geçici depolama gerekli bulunmaktadır.

Veri işleme noktasındaki yasal dayanağımız, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere internet sitemizi tasarlarken, KVKK ilgili maddeleri doğrultusundaki yasal çıkarımızdır.

IP adresiniz otuz (30) günden sonra silinmektedir.

2.         İletişim formu / Müşteri geribildirim formu:

Özellikle e-posta yoluyla olmak üzere bizimle irtibat kurduğunuz zaman veya irtibat formumuzu kullanırken isteğe bağlı olarak verdiğiniz kişisel verileri toplamaktayız.

Eğer bizimle irtibat kurmak için irtibat formumuzu kullanıyorsanız, bu durumda bu minimum olarak e-posta adresiniz, mesleki unvanınız ve posta kodunuzu da içermektedir. Tamamen isteğe bağlı olarak bir takım ilave bilgiler de (isim, şirket ismi ve telefon numarası gibi) verebilirsiniz.

Bütün veriler yalnızca sizinle olan yazışmalar için ve bilgi talebinizin işlenmesi veya talebiniz üzerine sizinle irtibat kurulması gibi, iletişimimizin bir parçası olarak verileri bize temin etmiş bulunduğunuz maksat için işlenmektedir.

Bu nedenle de işleme için yasal dayanak, KVKK ilgili maddeleri doğrultusundaki muvafakatinizdir. Sizinle yapılan bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya bir sözleşme yapılmadan önceki işlemleri yapmak için irtibat gerekli bulunduğunda, yasal dayanak KVKK ilgili maddeleridir.

İrtibat formuna girmiş olduğunuz veriler Arizona, Amerika Birleşik Devletlerindeki Martin Engineering şirketinin sunucularında depolanmaktadır. Martin Engineering AB-ABD (Avrupa Birliği – Amerika Birleşik Devletleri) Gizlilik Kalkanı kapsamında tasdikli bulunmaktadır ve bu bakımdan yeterli seviyede bir veri korumasını temin etmektedir. Bu veriler üçüncü taraflara ifşa edilmemektedir ve Martin Engineering grubu içerisinde de ifşa edilmemekte ve açıklanmamaktadır.

Talebiniz yerine getirildikten sonra veya muvafakatinizi geri çektikten sonra, mevcut yasal saklama sürelerine tabi olarak, verilerinizin ilave kullanımı için açık ve net bir şekilde muvafakat vermediğiniz veya bizim başka bir biçimde bunları saklama hakkına sahip bulunmadığımız takdirde, verileriniz silinmektedir.

3.         İş başvurularından elde edilen verilerin işlenmesi:

Eğer internet sitemiz yoluyla bizimle çalışmak üzere başvuruda bulunacak olursanız, bu durumda başvurunuz için vermiş olduğunuz verileri toplamaktayız ve bunlar minimum olarak aşağıda belirtilen bilgileri içermektedir:

  • Unvan, adı ve soyadı
  • E-posta adresi
  • Başvurunuz ile bağlantılı olarak bize vermiş olduğunuz ön yazı, CV (özgeçmişiniz), referanslar gibi diğer bilgiler ve belgeler

Verileriniz yalnızca sizi istihdam edip etmeyeceğimize karar vermek üzere kullanılmaktadır ve yalnızca bu konuda tayin edilen kişiye yani karar vermekten sorumu bulunmakta olan şirket görevlilerimize dahili olarak ifşa edilmektedir. Eğer belirli bir işe yönelik olarak başvuru yapmıyorsanız (genel başvuru), bu durumda ise başvurunuz sırasında gereksinimlerinize uygun bulunan bütün müsait iş pozisyonları için verilerinizi kullanmaktayız.

KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda, bu maksatlarla verilerinizi işlemekteyiz.

Başvuru süreciniz sona erdikten sonra ve altı (6) aylık bir saklama dönemini takiben verilerinizi silmekteyiz. Veriler bu süreden sonra ancak eğer bunun için muvafakatinizi vermişseniz saklanabilecektir.

4.         Çerezler:

İnternet sitemizin bazı bölümleri çerezler kullanmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüsler ihtiva etmezler. Çerezler internet sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek için kullanılmaktadırlar. Çerezler bilgisayarınızda saklanmakta olan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen ufak metin dosyalarıdır ve çerez oluşturan internet sitesine (yani bize) belirli bilgiler temin etmektedirler.

Kullandığımız çerezlerin çoğu oturum çerezleridirler. Bunlar ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinmektedir. Diğer çerezler bunları silinceye kadar cihazınızda tutulmaktadır. Bu çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde sizin tarayıcınızı tanımlandırmamıza izin vermektedir.

Belirli bir çerezi, durumdan duruma değişen tabanda kabul etmek veya reddetmek üzere karar verebilmeniz için, çerezler kullanıldıkları zaman sizi bilgilendirecek şekilde kendi tarayıcınızı biçimlendirebilirsiniz. Alternatif olarak ise, tarayıcınız belirli koşullar altında çerezleri otomatik olarak kabul etmek, bunları her zaman için reddetmek veya tarayıcınızı kapattığınız zaman çerezleri otomatik olarak silmek üzere de biçimlendirilebilmektedir. Çerezlerin etkisizleştirilmesi işbu internet sitesinin bir kısım özelliklerini kısıtlayabilecektir.

Elektronik iletişim için veya teknik nedenlerden dolayı gerekli bulunan belirli özellikleri (alışveriş sepeti gibi) size temin etmek için gerekli bulunmakta olan çerezler KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda saklanmaktadır. Bu kapsamda, teknik hatalar ihtiva etmeyen optimize edilmiş olan bir hizmet temin edebilmek adına çerezleri depolamak konusunda yasal bir çıkara sahip bulunmaktayız ve bunlar Gizlilik Politikası içinde ayrı olarak yer almaktadır ve yalnızca muvafakatiniz ile oluşturulur.

5.         Bülteni verileri:

Bültenimize abone olabilirsiniz. Bültenimize abone olduğunuz zaman, önceden talep edilme / onay alınma yöntemini kullanmaktayız. Minimum olarak, bu işlem için e-posta adresinizi girmelisiniz.

Biz, verdiğiniz bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanmakta ve üçüncü taraflara bu verileri ifşa etmemekteyiz.

Bizler, bültenimize yapılan aboneliklerin bir kaydını tutmakta ve saklamaktayız. Bu maksatla, abonelik ve teyit zamanını ve ayrıca ilgili e-post adresi bilgisini de saklamaktayız. Kuşku durumunda abonelik işleminizin delilini temin edebilmek üzere bu, KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda yasal çıkarımız kapsamında bulunmaktadır.

KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda yalnızca muvafakatiniz ile bülten abonelik formuna girmiş olduğunuz verileri işlemekteyiz.

Eğer bir ürün veya hizmetin satışı ile bağlantılı olarak sizin e-posta adresinizi almışsak, bu durumda (i) benzeri mallar veya hizmetlerin doğrudan reklamını yapma maksadıyla ise, (ii) eğer itirazda bulunmadıysanız, ve (iii) sizin e-posta adresiniz ilk defa toplanıyorsa ve herhangi bir ilave kullanım için verilerin gönderilmesinin temel masraflarından başka herhangi bir masraflar ve maliyetlere girmeksizin herhangi bir zamanda bu kullanıma itirazda bulunabileceğinizi konusunda açık ve net bir şekilde bilgilendirilmişseniz, KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda size, bültenlerimizi veya diğer tanıtım e-posta mesajlarını göndermek üzere e-posta adresinizi kullanabileceğiz.

Verilerinizin ve e-posta adresinizin depolanmasına ve size bülten göndermek için verilerinizin kullanılmasına olan muvafakatinizi herhangi bir zamanda bültende yer almakta olan “abonelikten çık” bağlantısına tıklamak suretiyle iptal edebilirsiniz. Muvafakatin geri çekilmeden önce muvafakatinize dayanarak yapılan veri işleme süreçlerini etkilememektedir.

Bültene abone olduğunuz zaman temin edilen veriler siz abonelikten çıkıncaya kadar bültenin dağıtımını yapmak üzere kullanılmaktadır ve abonelikten çıktığınız zaman bu veriler silinir ve aksi yöndeki herhangi bir yasal saklama dönemlerine tabi olarak veya eğer biz başka bir biçimde verileri saklama hakkına sahip bulunmuyorsak, bu şekilde işlem yapılır. Bu kural bizim diğer maksatlar için saklamakta olduğumuz veriler için geçerli olmayacak ve uygulanmayacaktır (üyelerin alanı için e-posta adresleri vs. gibi).

6.         E-posta pazarlama ve izleme:

Eğer bu türden bilgileri alma konusunca açık ve net bir şekilde muvafakat verdiyseniz veya eğer sizin açık ve net muvafakatiniz olmadan kanunlara göre size e-posta reklamlarını gönderme iznine sahip bulunuyorsak, bu durumda bizler şirketimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki bilgileri size e-posta yoluyla göndereceğiz. Bu durumda, veriler KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda bu maksatla işlenmektedir; ikinci durumda, yine KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda hizmetler hakkında mevcut bulunan ve önceki müşterilerimizi bilgilendirme konusunda yasal çıkarımıza dayanarak işlenmektedir. Eğer sizin e-posta adresinizi sizin muvafakatiniz bulunmaksızın reklamcılık maksatları için kullanma iznimiz olsa bile, siz elbette ki verilerin gönderilmesinin temel maliyet ve masraflarından başka herhangi bir masrafa girmeksizin herhangi bir zamanda bu türden bir kullanıma itiraz edebilirsiniz.

Size göndermiş olduğumuz e-postalar (haber bültenimizin bir parçası olarak, vs.) bir web işaretçisi ihtiva etmektedir. Bu, e-posta açıldığı zaman sunucumuzdan getirilen bir piksel ebatlı dosyadır. Kullanmakta olduğunuz tarayıcı, sizin işletim sisteminiz, erişim zamanı ve IP adresiniz gibi teknik bilgileri toplamak için kullanılmaktadır. Bu veriler e-postanın açılıp açılmadığını ve açıldığı zaman da belirli bir ilgiyi çekmiş bulunan e-postanın içeriğini takip etmemize izin vermektedir (bir müşteri e-posta mesajının içine tıkladığı bağlantılar, vs. gibi). Teknik nedenlerden dolayı, bu bilgiler belirli e-posta alıcıları ile de bağlantılı bulunabilmektedir. Bununla birlikte, bireysel alıcıları izlememekteyiz.

Bütün bu türden bir analiz kullanıcılarımızın e-postaları nasıl okuduklarını tanımlandırmakta ve e-postalarımızın içeriğini ve buna göre e-postalarımızı gönderme zamanlarını hedeflemekte KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda yasal çıkarımız tabanında münferiden yürütülmektedir.

7.         Google Analytics:

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, tarama davranışınız istatistiki olarak ve özellikle çerezler ve analiz yazılımı kullanmak suretiyle analiz edilebilecektir. Tarama davranışınız genel olarak anonim olarak analiz edilmektedir ve sizi izlemek için kullanılmamaktadır. Belirli aletleri kullanmaksızın bu türden bir analize itiraz edebilirsiniz veya bu türden bir analizi önleyebilirsiniz.

Bu internet sitesi bir web analiz servisi olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Bu, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik bulunmakta olan Google LL şirketi tarafından temin edilmektedir.

Google AB-ABD (Avrupa Birliği – Amerika Birleşik Devletleri) Gizlilik Kalkanı kapsamında tasdikli bulunmaktadır ve bu nedenle de ABD içerisinde kişisel verilerinizin işlenmesi için yeterli bir veri koruma seviyesini garanti etmektedir.        

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics çerezler kullanmaktadır. Sizin internet sitesini kullanmanız hakkında çerez ile üretilen bilgiler, genellikle ABD’de bulunan Google sunucusuna gönderilmektedir ve orada depolanmaktadır.

Google Analytics çerezleri genel veri koruma yönetmeliği GDPR Madde 6(1)(a) kapsamında ve kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) ilgili maddeleri doğrultusunda muvafakatiniz tabanında münferiden depolanmaktadır.

IP anonimleştirme:

İnternet sitesi üzerinde IP anonimleştirme özelliğini etkinleştirmiş bulunmaktayız. Bu IP adresinizin ABD’ye gönderilmeden önce Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi hakkındaki Anlaşmanın diğer tarafları içerisinde Google tarafından kesileceği anlamına gelmektedir. Sizin tam IP adresiniz yalnızca birtakım istisnai durumlarda ABD’de bulunan bir Google sunucusuna transfer edilecektir ve burada kesilecektir. Bizim adımıza ve uygulanabilir olduğunda, kendi maksatları için, Google bu bilgiler internet sitemizi kullanımınızı analiz etmek, internet sitesi faaliyeti üzerindeki raporları derlemek ve internet sitesi ve internet kullanımı ile ilgili bulunan diğer hizmetleri bize temin etmek için kullanacaktır. Google Analytics için tarayıcınız tarafından gönderilen IP adresi diğer Google verileri ile birleştirilmemektedir.

Tarayıcı eklentisi:

Tarayıcınız içindeki uygun ayarları seçmek suretiyle çerezlerin depolanmasını önleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bunu yapmanız halinde, bu internet sitesi üzerindeki bütün özellikleri kullanamayacağınızı biliniz. Ayrıca internet sitesini kullanmanız hakkında (IP adresiniz de dâhil olmak üzere) çerez ile üretilen verilerin de Google’a geçmesini ve Google tarafından işlenmesini aşağıdaki bağlantıyı kullanmak suretiyle mevcut bulunan tarayıcı eklentisini indirmek ve kurmak suretiyle önleyebilirsiniz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Analytics’in verileri nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen Google’ın gizlilik politikasına başvurunuz: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Analytics demografik verileri:

Bu internet sitesi Google Analytics tarafından temin edilmekte olan Demografik özelliği kullanmaktadır. Bu, internet sitemizin ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgileri hakkında beyanlar ihtiva etmekte olan raporlar oluşturmaya izin vermektedir. Bu veriler Google tarafından ilgi tabanlı reklamcılıktan ve üçünü taraf sağlayıcılardan alınan ziyaretçi verilerinden gelmektedir. Bu veriler belirli bir kişi ile bağlantılı hale getirilemez. Bu özelliği Google hesabınızdaki reklam ayarları yoluyla herhangi bir zamanda etkisiz hale getirebilirsiniz.

Google Analytics Yeniden pazarlanması:

İnternet sitemiz Google AdWorks ve Google DoubleClick ile temin edilen çapraz cihaz özellikleri ile birlikte Google Analytics Yeniden pazarlama özelliklerini kullanmaktadır.

Bu işlem bizim Google Analytics Yeniden pazarlama ile oluşturulan reklamcılık hedef gruplarını Google AdWorks ve Google DoubleClick ile temin edilen çapraz cihaz özelliklerine bağlamamıza izin vermektedir. Bu da başka cihazlarınızda (örneğin tablet veya masaüstü bilgisayar) bir cihaz üzerinde (örneğin cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinti davranışınıza dayanarak sizin için özelleştirilmiş bulunan ilgi tabanlı ve kişiselleştirilmiş reklamcılık mesajlarını görüntülemeyi mümkün kılmaktadır.

Eğer muvafakat vermiş bulunuyorsanız, Google sizin web’inizi ve uygulama gezinti geçmişinizi bu maksatla Google Hesabınıza bağlamaktadır. Bu da Google hesabınıza giriş yaptığınızda her cihaz üzerinde aynı kişiselleştirilmiş olan reklamcılık mesajlarının görüntülenebileceği anlamına gelmektedir.

Bu özelliği desteklemek üzere, çapraz cihaz reklamcılığı için hedef grupları tanımlamak ve oluşturmak için Google Analytics geçici olarak Google Analytics verilerine bağlanmış bulunan, kullanıcıların Google onaylı kimlik bilgilerini toplamaktadır.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanmak suretiyle, kendi Google hesabınızda kişiselleştirilen reklamcılığı etkisiz hale getirmek suretiyle çapraz cihaz yeniden pazarlaması / hedeflemesine sürekli olarak itirazda bulunabilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google hesabınızda toplanan bu veriler imtiyazlı olarak muvafakatiniz tabanında KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda birleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın reklamcılık amacıyla verilerinizi nasıl kullandığı hakkında ayrıntılar için, lütfen Google’ın Gizlilik Politikasına bakınız: /policies/technologies/ads/.

Google AdWords ve Google dönüşüm izleme:

Bu internet sitesi Google AdWords’u kullanmaktadır.

Google AdWords’un bir parçası olarak, ayrıca dönüşüm izleme de kullanmaktayız. Google tarafından yerleştirilmiş bulunan bir reklama tıkladığınız zaman, dönüşüm izleme için bir çerez oluşturulur. Bu çerezlerin süresi otuz (30) günden sonra sona erer ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak üzere kullanılmazlar. Eğer kullanıcı bu internet sitesi üzerinde belirli sayfaları ziyaret edecek olursa ve çerezin de geçerlilik süresi henüz dolmadıysa, bu durumda bizler (ve Google) kullanıcının reklam üzerine tıklamış bulunduğunu ve sayfaya yeniden yönlendirilmiş olduğunu tanımlayabileceğiz.

Her bir Google AdWords müşterisi farklı bir çereze sahip bulunmaktadır. Çerezler AdWords müşterilerinin internet sitelerinden izlenemezler. Dönüşüm çerezini kullanarak toplanan bilgiler dönüşüm izleme kullanmaya karar vermiş bulunan AdWords müşterilerinin dönüşüm istatistiklerini oluşturmak için kullanılmaktadır. Müşterilere kendi reklamlarına tıklamış bulunan ve bir dönüşüm izleme etiketine sahip bulunan bir sayfaya yeniden yönlendirilmiş olan kullanıcıların toplam sayısı söylenmektedir. Bununla birlikte, AdWords müşterileri kullanıcıları şahsen tanımlamak için kullanılabilecek olan herhangi bir bilgi almamaktadırlar. Eğer izleme içine dahil edilmeyi istemiyorsanız, bu durumda tarayıcı ayarlarınızda bulunan Google dönüşüm izleme çerezinizi etkisiz hale getirmek suretiyle kolaylıkla bu tercihi kaldırabilirsiniz. Bu şekilde bundan sonra artık dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmeyeceksiniz.

Dönüşüm çerezleri KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda depolanmaktadır.

Google AdWords ve Google dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen Google’ın Gizlilik Politikasına bakınız: http://www.google.com/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA:

Biz ayrıca Google reCAPTCHA kullanmaktayız (bu yazının içerisinde bundan sonra “reCAPTCHA” olarak anılacaktır).

reCAPTCHA’nın maksadı internet sitesine girilen verilerin (örneğin bir iletişim formuna girilen bilgiler) bir insan kullanıcı tarafından mı yoksa otomatikleştirilmiş bir program tarafından mı temin edildiğini tespit etmektedir. reCAPTCHA farklı parametreler yelpazesine dayanarak bu maksatla internet sitesi ziyaretçilerinin davranışını analiz etmektedir. Bu analiz internet sitesi ziyaretçisi siteye girer girmez otomatik olarak başlamaktadır. Analiz maksatları için, reCAPTCHA çok sayıda verileri değerlendirmektedir (örneğin, IP adresi, internet sitesinde internet sitesi ziyaretçisi tarafından harcanan zaman ve kullanıcı tarafından yapılan işaretçi hareketleri gibi). Analiz sırasında toplanan veriler Google’e iletilmektedir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışmaktadır. İnternet sitesi ziyaretçileri bir analizin yapılmakta olduğu konusunda bilgilendirilmezler.

Veriler KVKK denk gelen ilgili maddeleri doğrultusunda işlenmektedir. İnternet sitesi operatörü internet sitesini otomatik olarak ve yasadışı olarak bilgiler elde etmek üzere kötüye kullanımdan korumak ve spam mesajlarını önlemek üzere yasal bir çıkara sahip bulunmaktadır.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi almak için ve Google’ın Gizlilik Politikası için, lütfen aşağıda belirtilen bağlantılara bakınız: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  ve https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

8.         YouTube

Biz YouTube içeriklerini ve özelliklerini de internet sitemiz içine bütünleştirmiş bulunmaktayız. YouTube Google LLC (yukarıya bakınız) tarafından temin edilmekte olan bir hizmettir.

Youtube’un bütünleştirilmiş özellikler ve içerik için IP adresinizi işleyebilmesi gerekmektedir. Veriler yalnızca içeriği teslim etmek üzere işlenmektedir.

İşleme, KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda internet sitemizi mümkün olduğunca kullanıcı dostu ve bilgi verici hale getirme noktasındaki yasal çıkarımıza dayanmaktadır.

Eğer YouTube hesabınıza giriş yaparsanız, YouTube sizin gezinti geçmişinizi doğrudan kişisel profilinize bağlamanıza izin vermektedir. YouTube hesabınızdan çıkış yapmak suretiyle, bu şekilde bağlantı yapılmasını önleyebilirsiniz.

Kullanıcı verilerinin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi için, lütfen YouTube Gizlilik Politikasına bakınız: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

C.        Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız. Bu hakları bedelsiz olarak talep edebilirsiniz. Bununla birlikte, KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda, özellikle de yineleyici nitelikte olmak üzere, aşağıda belirtilen madde 2(b) – (e) kapsamındaki haklar ile ilgili bulunan talepler büyük ölçüde temelsiz veya aşırı bulundukları zaman, bu durumda aşağıdaki işlemleri yapabileceğiz:

(a)       Bilgileri veya iletişimi temin etmenin veya talep edilen işlemi yerine getirmenin idari maliyet ve masraflarını dikkate almak suretiyle makul bir ücret talep edebiliriz, veya

(b)        Talep üzerine eylemi reddedebiliriz.

Lütfen haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu görevlimiz ile irtibat kurunuz.

1.         İtiraz etme hakkınız:

KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesine karşı herhangi bir zamanda, özel durumunuz ile ilgili olan gerekçelere dayanarak, itiraz etme hakkına sahip bulunmaktasınız. Veri sorumlumuza gayri resmi bir e-posta göndermek suretiyle muvafakatinizi kolay bir şekilde geri çekebileceksiniz. Geri çekme, geri çekilen bu muvafakatiniz öncesinde işlenen herhangi bir verilerin geçerliliğini etkilememektedir. Eğer itiraz edecek olursanız, çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize üstün gelecek şekilde işleme için zorlayıcı yasal gerekçeler göstermediğimiz sürece veya işleme yasal hak taleplerimizin tesis edilmesi, uygulanılması veya savunulması için olmadığı sürece, verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

2.         Diğer haklar:

(a)        Muvafakatin geri çekilmesi:

Gelecekte etkili olacak şekilde, bize vermiş olduğunuz herhangi bir muvafakati herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahip bulunmaktasınız.

(b)        Erişim hakkı:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak bir erişim hakkına sahip bulunmaktasınız. Ayrıca KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda bilgilerin size temin edilmesi hakkına da sahip bulunmaktasınız.

(c)        Düzeltme ve silinme (düzeltme ve silme):

KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda sizinle ilgili bulunan doğru olmayan kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına ve yine KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız.

(d)        İşlemenin kısıtlanması hakkı:

KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda koşullarına tabi olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız.

(e)        Verileri alma hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı:

Sizinle ilgili bulunan ve bize temin etmiş olduğunuz kişisel verileri yapılandırılmış, genel olarak kullanılan ve makinede okunabilir olan formatta alma hakkına sahip bulunmaktasınız. Ayrıca, teknik olarak mümkün olduğunda, kişisel verilerinizi doğrudan başka bir kontrolöre iletmemiz talimatını verme hakkına da sahip bulunmaktasınız. Verileri transfer ettirme hakkı yalnızca işleme KVKK ilgili maddeleri doğrultusunda muvafakate dayandığı zaman veya bir sözleşmeye göre olduğu zaman ve işleme otomatikleştirilmiş bir şekilde yerine getirilerek yürütüldüğünde geçerli olarak uygulanmaktadır. Başka bir kontrolöre verilerin transfer edilmesini talep etme hakkı eğer bu talep başkalarını haklarını ve özgürlüklerini (yani üçüncü tarafların kişisel verileri, bizim iş ve ticari sırlarımız ve telif haklarımız vs. gibi) olumsuz bir biçimde etkiliyorsa geçerli olmayacak ve uygulanmayacaktır.

3.         Yetkili denetleyici makama şikâyette bulunma hakkı:

Eğer bizim veri koruma yükümlülüklerimizi uygun bir biçimde yerine getirmediğimizi düşünüyorsanız, bu durumda herhangi bir zamanda veri koruma ile ilgili denetleyici makamlara şikâyette bulunabilirsiniz.

D.        VERİ TEMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Bize kişisel verilerinizi temin etmek üzere hiçbir yasal veya sözleşmesel bir yükümlülük altında bulunmamaktasınız. Bununla birlikte, geçerli ve uygulanabilir olan hizmeti temin etmek üzere yukarıda belirtilen bölüm B kapsamında tanımlanan veriler gerekli bulunduğunda, eğer bu türden bir hizmetten yararlanmak isterseniz, bu veriler verilmelidir.

E.         SSL VE TLS ŞİFRELEME:

Bu site güvenlik nedenlerinden dolayı ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz emirler/siparişler veya bilgi talepleri gibi gizli içerikleri korumak üzere SSL veya TLS şifreleme kullanmaktadır. Tarayıcınızın adres çubuğu http’den https’ye değiştiğinde ve adres çubuğunda bir de kilit simgesi belirdiğinden dolayı, bir bağlantının şifrelenmiş olup olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz.

F.         İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI GÜNCELLEMELERİ:

Zaman zaman, örneğin yeni yasal veya resmi gereksinimler veya internet sitemize yapılan yeni eklemelerden dolayı, işbu Gizlilik Politikasını güncellemek gerekli olabilecektir. Size buradaki her türlü değişiklikler hakkında bilgilendireceğiz. Genel olarak, herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilmek için düzenli bir biçimde işbu Gizlilik Politikasını kontrol etmenizi size tavsiye etmekteyiz. Herhangi bir değişikliğin yapılıp yapılmadığını işbu belgenin en alt kısmındaki “Son güncelleme” durumundaki herhangi bir değişiklikten görebilirsiniz.

G.        GİZLİLİK POLİKASININ BASILMASI VE SAKLANMASI:

Bu Gizlilik Politikasını Bastır veya Sakla işlevi ile tarayıcıdan doğrudan bastırabilir ve saklayabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: Ocak 2020

Bizi Bugün Arayın +90 216 499 34 91